Tập huấn cổng thông tin điện tử ngành GD

Tập huấn cổng thông tin điện tử ngành GD

Chiều ngày 08/11/2017 tại trường THCS An Bài diễn ra lớp tập huấn cổng thông tin điện tử ngành GD. Các đ/c CBQL và giáo viên Tin học ở trường về dự đông đủ.

Bài viết liên quan